21. yüzyıl radyo-tv yayıncılığında günün gerektirdiği teknolojiyi etkin, verimli kullanarak etik, ilkeli ve şeffaf yayıncılık anlayışında ulusal ve uluslararası arenada rakiplerine rağmen en önde olmak.