2004 yılında Kerkük/Irak'ta, Irak Türklerinin dünyaya açılan penceresi olarak yayına başlayan radyo ve televizyonumuz, dil ve etnik temele dayalı, Irak Türklerinin sesi konumunda yayın yapan uluslararası bir kanalıdır.  Merkezi Kerkük’te olup Ankara’da temsilciliği bulunan ve odağında, Irak’ ta Türkmeneli olarak bilinen bölgede yaşayan, Irak Türkleri vardır. Yayın dili; Türkçe (ağırlıklı olmak üzere) ve Arapça’ dır. Türkmeneli Radyo ve Televizyonu;               

Irak Türklerinin; Irak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Dünyası ve Akraba Topluluklar, Ortadoğu ve Dünya Toplumlarıyla bütünleşik olarak içerisinden çıktığı Türk Milleti tarihi ve kültürü ile bağının devamını sağlamak,        

Türk İnsanı’nın eğitim, kültür düzeyini yükselterek millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültür değerleri ile birlikte sosyal ve ekonomik yönleriyle de tanıtmak,             

İçinde bulundukları ülke, toplum ve topluluklarıyla uyumlu olmaya özendirerek, motivasyonlarını yükseltip çeşitli sorunların çözümüne katkıda bulunarak, olumlu kamuoyu oluşturmak,             

Dil, düşünce birliği yaratmak, dayanışma birliktelik duygusunu artırmak ve ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak,             

Günümüz ve geleceğin radyo, televizyon, yayın teknolojisi, bilgi, beceri, davranış ve etiğini etkili, verimli kullanarak hayata geçirmeyi dünya ile bütünleşik, gündem ile eş zamanlı olarak haber, film ve dizileri izleyicileri ile buluştururken, alanında yetkin konukların yer aldığı eğitim, sağlık, ekonomi, sanat, hukuk, müzik, yarışma vb. güncel konuları içeren programlarla  gerçekleştirmektir.