Ulusal, uluslararası radyo ve tv yayıncılığı alanında; haber alma, ifade ve özgürlüğü temelinde kamuoyu oluşturmaya katkıda bulunarak paydaşların hak, menfaat ve değerlerine dair disiplinleri çerçevesinde dünya ile bütünleşik, öğrenen, öğreten, değişen, gelişen, dönüşen,  program planlama, düzenleme, geliştirme, uygulama faaliyetleri ile geri bildiriminden oluşan döngüyü etkin, verimli kılarak, içinden çıktığı toplumun, ezeli ve ebedi değerleriyle var olup yükselen, dil ve üslûbtaki kurumsal varlığını gerçekleştirmektir.